Davanje terapije u postupku VTO

Davanje terapije u postupku VTO


Kada započnemo stimulaciju jajnika za postupak vantelesne oplodnje do aspiracije jajnih ćelija u proseku prođe između 12 I 14 dana. U tom periodu primaćete hormonsku stimulaciju kako bismo stimulisali rast folikula.

Za stimulaciju jajnika koriste se različiti protokoli koji su prilagodjeni svakom pacijentu. Vaš lekar izabraće onaj koji će kod vas dati maksimalne rezultate sa minimalnom dozom primenjenih lekova. Uzeće se u obzir stanje vaše ovarijalne reserve, mereni broj antrlnih foli, rizik od hiperstimulacije, indeks telesne mase, kao I analiza predhodnih ciklusa.

Rast I razvoj folikula pratićemo ultrazno I analizom vezanih hormona I u monentu kada vodeći folikul dostigne optimalnu velićinu primićete takozvanu STOP injekciju nakon čega će u narednih 34-36 sati biti planirana aspiracija.

 

Kako izgleda terapija u toku postupka VTO I mogu li sebi davati sama?


Kako bi se povećao vas komfor I izbegao strah da li ste sebi na pravi način, u pravo mesto dali pravu dozu, razvijeni su različiti aplikatori. Neke hormone ćete uzimati kao tablete ili aplicirati kao vaginalete, neki su u spreju, a oni koji se daju u vidu injekcija su napravljeni tako da to jednostavno možete uraditi samo kod kuće.


Naše sestre će vam detaljno I pažljivo obajsniti kako se svaka od ovih terapija aplikuje i kako to da uradite sami. Ali ako se i dalje ne osećate komforno da to ardite kod kuce, stojimo vam na raspolaganju da vam I u tome pomognemo.