Dečija i adolescentna ginekologija

Dečija i adolescentna ginekologija

 


Adolescentna ginekologija se bavi specifičnim zdravstvenim potrebama i pitanjima vezanim za reproduktivno zdravlje kod adolescenata. Ginekološke metode kod adolescenata podrazumevaju podršku mladim ženama tokom perioda puberteta, menstrualnih ciklusa, seksualnog sazrevanja i drugih povezanih pitanja.

U adolescenciji, ginekološki pregledi su važni zbog praćenja reproduktivnog zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja mogućih problema. Ginekološki pregledi kod adolecenata vrše se uz poseban pristup uzrastu i potrebama. Pregledi preporučeni za adolescentski uzrast: fizički pregled spoljašnjih genitalija, vaginalni pregled, PAPA test, ultrazvučni pregled i drugo.

U adolescentskoj ginekologiji, tim lekara obično uključuje ginekologe koji su specijalizovani za rad sa adolescentima, kao i pedijatre koji imaju ekspertizu u oblasti reproduktivnog zdravlja kod mladih žena. Pored toga, mogu biti uključeni i drugi stručnjaci, kao što su psiholozi, seksualni terapeuti i nutricionisti, kako bi se pružila sveobuhvatna nega i podrška uz poseban akcenat na diskreciji i lagodnosti mlade pacijentkinje.