Intervencije

Intervencije


Zdravstvena zaštita žene zahteva kompetentnu i bezbednu evaluaciju, dijagnozu i tretman različitih ginekoloških stanja u kojoj manje hirurške intervencije zauzimaju izuzetno značajno mesto. Intervencije u oblasti ginekologije podrazumevaju širok dijapazon različitih procedura koje imaju za cilj da omoguće postavljanje dijagnoze nekog oboljenja, ali ponekada imaju i terapijski efekat. Bez obzira o kakvoj vrsti intervencije se radi neophodno je pacijentu omogućiti vršenje iste u adekvatno opremljenom prostoru, sa kvalitetnom opremom i od strane visoko obučenog kadra.

 

BB Clinic vam nudi sledeće intervencije:

 

  • Eksplorativna kireža
  • Uklanjanje polipa na grliću materice
  • Endometrijalni polipi
  • Biopsija grlića materice
  • Incizija Bartolinijeve žlezde
  • Marsupijalizacija
  • Uklanjanje kondiloma
  • Loop ekscizija
  • Histeroskopska dijagnostika i terapijske procedure (polipectomija, biopsija endometrijuma i bakteriološka i HPanaliza, analiza na NK ćelije, resekcija septuma, scratching