Kardiologija

Kardiologija je grana medicine koja se bavi lečenjem bolesti srca i krvnih sudova, odnosno lečenjem:

 

 • bolesti endokarda
 • bolesti miokarda
 • bolesti perikarda
 • poremećaja u radu srca
 • nasleđenih i stečenih mana srčanih zalistaka
 • srčane insuficijencije
 • bolesti krvnih sudova

 

Dr Biljana Rakić - Internista - kardiolog
Dr Biljana Rakić
Kardiolog

Specijalista interne medicine sa višedecenijskim iskustvom u oblasti kardiologije

 

 

 

 

Kardiološke usluge u BB Clinici

 

 1. Ultrazvuk srca – ili eho srca, odnosno ehokardiografija predstavlja vizualizaciju srca uz pomoć ultrazvučne sonde. Ima važnu ulogu u dijanostici budući da se njime procenjuje morfologija i funkcija srčanog mišića, što podrazumeva veličinu srčanih struktura, snagu i očuvanost kontraktilne funkcije, pokretljivost i stanja u kome se nalaze srčani zalisci. Osim toga, na ovaj način mogu se okriti i urođene ili stečene srčane mane, što je na primer posebno značajno kod najmlađih pacijenata.
 2. Kardiološki pregled – specijalistički pregled kardiologa podrazumeva najpre detaljan razgovor sa pacijentom, odnosno uzimanje anamneze gde se razgovara o tegobama koje pacijent oseća kako bi se dalje ustanovilo postojanje bolesti srca. Zatim sledi klinički kardiološki pregled, najpre srčanih tonova, velikih krvnih sudova i pluća kako bi se izvršila procena srčanih šumova, kao i odredio stepen srčane slabosti. Cilj kardiološkog pregleda jeste da se utvrdi da li postoji potreba za daljim dijagnostičkim kardiološkim procedurama poput ehokardiografije, Holter monitoringa, ergometrije, stress ehokardiografije, Doplera krvnih sudova itd. Nakon toga se određuje terapija ili se revidira već postojeća.
 3. Ergometrijski stres eho test – u pitanju je neinvazivna dijagnostička metoda čiji je cilj otkrivanje koronarnih bolesti. Za razliku od testa opterećenja na kojem se prate samo promene na EKG-u, stres EHO test daje mnogo tačniju dijagnozu budući da se tokom trajanja testa direktno prati srčani rad, tačnije kontraktilnost.

Ovaj test se radi:

 

⇒ ako se pacijent žali na bol u grudima
⇒ kada nalaz standardnog testa opterećenja nije jasan
⇒ kod pacijenata sa blokom leve grane Hisovog snopa gde se sumnja na koronarnu bolest
⇒ nakon preležanog infarkta srca
⇒ posle bajpasa ili ugradnje stenta
⇒ kako bi se procenilo koliko je uspešna prepisana terapija
⇒ kod profesionalnih sportista
⇒ ako kardiolog smatra da bi trebalo da se uradi

 

 

Pre samog EHO testa radi se i snimi UZ srca dok pacijent miruje, a takođe se meri i krvni pritisak. Zatim se UZ srca radi dok pacijent vozi tzv. ležeći bicikl i sve vreme se snima EKG. UZ srca se obično ubacuje kada se srčana frekvenca približi takozvanom submaksimalnom nivou, dok se krvni pritisak meri na svaki minut trajanja testa, ali i u pauzi nakon testa (uglavnom do petog minuta odmora).

 

 

Kada se javiti kardiologu?

 

Sigurni znakovi koje vam telo šalje da bi trebalo da se javite kardiologu jesu:

 

 • bol u grudima – praćen stezanjem ili pritiskom na grudni koš, a takođe se može javiti i probadanje
 • nedostatak daha
 • brzo zamaranje
 • lupanje srca
 • srčane smetnje – odnosno ubrzan, usporen ili, pak, nepravilan rad srca
 • glavobolje
 • zujanje u ušima
 • povišen krvni pritisak tokom dužeg vremenskog perioda
 • oticanje nogu, stopala, zglobova – sve su to pokazatelji da srce ne pumpa prikladnom jačinom I da se zbog toga višak krvi zadržava u venama

 

 

Redovne, preventivne kontrole se preporučuju:

 

 • onima kod kojih su prisutne bolesti srca u porodici
 • onima koji boluju od dijabetesa
 • onima sa bolestima štitne žlezde
 • onima sa hipertenzijom
 • onima koji su ušli u 5. deceniju života, a fizički su aktivni ili žele da počnu da upražnjavaju neku fizičku aktivnost

 

Za vaše zdravo srce bitna je:

 

 • prevencija – otkriti na vreme srčane bolesti i stanja
 • zdrava ishrana –redovni i izbalansirani obroci
 • fizička aktivnost – prema ličnim afinitetima i mogućnostima.

 

U sklopu poliklinike BB Clinic za zdravlje vašeg srca brine tim iskusnih lekara. Posetite nas, budite upućeni u svoje zdravstveno stanje i stanje vašeg kardiovaskularnog sistema.