Klasični IVF ICSI Embriotransfer Krioprezervacija

Klasični IVF, ICSI, Embriotransfer, Krioprezervacija

 

Biomedicinski potpomognuta oplodnja (BMPO), poznata kao i asistirana reproduktivna tehnologija (ART), je skup metoda koji nam pomažu da prevaziđemo problem začeća. Nakon pripreme žene i sakupljanja jajnih ćelija aspiracijom folikula u strogo kontrolisanim laboratorijskim uslovima vrši se njihovo spajanje sa obrađenim spermatozoidima njenog partnera.

 


Kako nastaju embrioni u postupku vantelesne oplodnje?


Invitro fertilizacija ili oplodnja univerzalan je naziv za spajanje jajnih ćelija i spermatozoida u laboratorijskim uslovima.
Klasičan IVF podrazumeva da jajnu ćeliju dovedemo u neposrednu blizinu sa najbržim spermatozoidima i dopustimo da se “sami izaberu” i spoje. Uslov za ovu metodu je da je seme odgovarajućeg kvaliteta.

 

U drugom slučaju ICSI metodom (Intracytoplasmic Sperm Injection ) u jajnu ćeliju embriolog direktno ubrizga pažljivo izabrani spermatozoid.


Koju metodu ćemo izabrati zavisi od mnogo faktora koji se međusobno vagaju u korist metode sa većom verovatnoćom za uspeh.


Klasičan IVF se kao manje invazivna metoda bira kada god je moguće, dok je ICSI metoda sa druge strane preporuka za mnoge indikacije.


Nakon uspešnog spajanja jajnih ćelija i spermatozoida nastaju embrioni. Svaki embrion je jedinstvena kombinacija svojih roditelja, mame i tate, i kao takav jedinstveni entitet. U laboratoriji nakon oplodnje kultivišemo sada već embrione u pažljivo setovanim uslovima koji imitiraju telo majke. Kultivacija embriona u laboratoriji moguća je maksimalo 6 dana, odnosno do stanja balstociste kada embrion traži matericu za implementaciju.

 

Šta je embriotransfer?

 

Vraćanje embriona u telo majke uz pomoć katetera naziva se embriotransfer. Ovo je apsolutno bezbolna procedura. Par i VTO tim zajedno u toku razgovora donose odluku da li će u tom postupku vratiti embrione i koji broj.


Embriotransfer možemo obaviti Dana 3, 3 dana nakon spajanja, ili Dana 5 kada je embrion postigao stadijum blastociste.

 

Koji dan će biti izabran za transfer zavisi od ukupne procene trenutog postupka. Najčešće pitanje pacijenata je kog dana je bolje uraditi transfer. A odgovor je da to zavisi od konkretne situacije. Statistički blastociste daju veću verovatnoću za začećem, ali jednako dobro prognoze imaju i embrioni dana 3.

 

Zašto i kada zamrzavamo embrione?

 

Metoda krioprezervacije - zamrzavanje embriona postupkom virtifikacije parovima donosi brojne prednosti. Zahvaljujući ovoj mogućnosti nismo primorani na transfer ako situacija nije optimalna, a isto tako imamo mogućnost da prekobrojne embrione sačuvamo za drugu bebu – kako mi volimo da kažemo.

 

  • Kada odlažemo embriotransfer?

Ako endometrijum – sluzokoža materice nije adekvatan za prihvat embriona, što je čest slučaj u stimulisanim postupcima, ako imamo sumnju na hiperstimulaciju jajnika, ako su uočeni polipi u materici koji bi bili smetnja i iz nekih drugih razloga nije pogodno vratiti embrione u telo majke u svežem ciklusu, onda te embrione zamrzavamo.

 

  • Kada imamo prekobrojne kvalitetne embrione

Kada u jednom postupku dobijemo veći broj kvalitetnih embriona koji preostanu nakom embriotransfera njih zamrzavamo i čuvamo ih za sledeći pokušaj, odnosno bebu.

Embrioni se zamrzavaju na -196 stepeni Celzijusovih u tečnom azotu u postupku koji se zove vitrifikacija. Za njih tada vreme staje. Po zakonskoj regulative mogu se čuvati do 5 godina ukoliko ne postoji medicinski razlog da se njihovo čuvanje produži.


Kada se odlučimo da zamrznute embrione vratimo u telo žene, nakon kratke pripreme endometrijuma embrione u specijalnom postupku odmrzavanja vraćamo u stanje u kom su zamrzli i nastavljamo tamo gde su stali.

 

Verovatnoća za nastanak trudnoće iz odmrznutih embriona jednaka je onoj sa embrionima iz svežeg ciklusa.


Postupkom vitrifikacije mogu se zamrznuti i jajne ćelije – u slučajevima kada recimo zbog loše ovarijalne rezerve želimo da iz spontanih ciklusa prikupimo nekoliko ćelija za postupak ili u slučaju kada na dan aspiracije partner ne može da ostavi uzorak semena i nemamo sa čim izvršiti oplodnju, kao i u drugim medicinski opravdanim situacijama.


Isto tako možemo zamrznuti i seme. Najčešće u slučajevima kada se par priprema za postupak, a muškarac ima problem sa ejakulacijom pa uzorak "pripremimo" unapred ili kada zbog vrste posla neće biti u mogućnosti da uzorak ostavi na dan aspiracije – sakupljanja jajnih ćelija.


Ono što je najbitnije je da za vas kao par koji je jedinstven i poseban za našu kliniku nađemo način da predvidimo i optimizujemo sve uslove kako bismo se zajedno radovali najlepšem rezultatu – bebi.