Laboratorijske usluge

Laboratorijske usluge


Laboratorijske analize su nezaobilazan deo svih medicinskih ispitivanja, a posebno su značajne u ginekologiji. One pomažu da se otkriju različita stanja, da se potvrdi dijagnoza, planira lečenje, prati njegov tok i proveri uspešnost tretmana. Laboratorijske analize se savetuju kao deo rutinskih provera zdravlja, a ponekada i ciljano u otkrivanju različitih bolesti ili poremećaja. Laboratorijskim ispitivanjima se mogu analizirati uzorci krvi, mokraće ili tkiva. Analiza se vrši na strogo definisan i određen način, a doktor može da vidi na osnovu rezultata da li su dobijene vrednosti u opsegu normalnih ili ukazuju na neko oboljenje. Da bi se bilo koje laboratorijsko ispitivanje uradilo na adekvatan način neophodno ga je uraditi u skladu sa preporukama koristeći isključivo savremene testove. U BB Clinic možete obaviti sledeća laboratorijska ispitivanja: KS, biohemijske, bakteriološke, endokrinološke, genetske i druge analize.