Naš tim

Na čelu našeg VTO tima je subspecijalista za infertilitet i sterilitet, doktor Branko Budimirović, sa preko 25 godina iskustva u operativnoj ginekologiji i akušerstvu, i sa njim naša dva senior klinička embriologa sa preko 10 godina iskustva u IVF-u i kontinuiranim usavršavanjem u okviru Evropske zajednice za humanu reprodukciju i embriologiju, kao i još jedan subspecijalista za infertilitet i sterilitet, specijalista ginekolog i tim sestara i psiholog koji su vaša ljudska i stručna podrška.

U proširenom timu naše poliklinike su i specijalisti drugih oblasti koji su uključeni u dijagnostiku i lečenje svih ostalih stanja koja mogu potencijalno biti uzrok problema sa začećem. Endokrinolog, hematolog, urolog, kardiolog i drugi specijalisti su deo našeg proširenog VTO tima.

Takođe, mi brinemo o reproduktivnom zdravlju žene i muškarca u svim fazama života, delujemo dijagnostički i preventivno, a isto tako obavljamo i neohodne intervencije. Brinemo i o vašoj trudnoći i vama tokom trudnoće i nakom porođaja.

U okviru naše poliklinike je i specijalista za estetsku hirurgiju dr Vladimir Aničić koji je deo našeg Body&Beauty tima.

Dr Nikola Simić

Dr Nikola Simić

Specijalista ginekologije i akušerstva - direktor ustanove

Potpuna posvećenost pružanju vrhunske medicinske nege, podrške i sigurnosti tokom svih faza ženskog zdravlja, od adolescencije do trudnoće i porođaja

Dr Branko Budimirović

Dr Branko Budimirović

Subspecijalista za fertilitet i sterilitet

Specijalista ginekologije i akušerstva sa subspecijalizacijom za fertilitet i sterilitet, više od 10 godina na čelu valjevskog VTO tima

Dr Vlada Aničić

Dr Vlada Aničić

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Više od 20 godina iskustva u estetskoj i rekonstruktivnoj hirurgiji za obnavljanje izgleda i funkcionalnosti oštećenih tkiva

Dr Nebojša Pakević

Dr Nebojša Pakević

Urolog

Specijalista urologije, sa višedecenijskim iskustvom u oblasti dijagnostičke i operativne urologije i muškog infertiliteta

Mirka Đorđević

Mirka Đorđević

Senior klinički embriolog

Diplomirani molekularni biolog i fiziolog sa sertifikatom Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju koji od prvog dana stvara novi život u timu dr Budimirovića.

Jasna Glišić

Jasna Glišić

Senior klinički embriolog

Master biolog nosilac setrifikata Evropskog udruženja za humanu reprodukiju i embriologiju, od prvog dana član VTO tima

Maja Mijajlović

Maja Mijajlović

Diplomirani molekularni biolog

Embriolog i komunikacijski partner za pružanje podrške i informacija parovima o reproduktivnim postupcima i zdravlju

Dr Nadica Ristivojević Rebić

Dr Nadica Ristivojević Rebić

Specijalista ginekologije i akušerstva

Briga o reproduktivnom zdravlju žena od perioda začeća do porođaja, uz unapređenje dobrobiti ženskog reproduktivnog sistema

Dr Marijana Mitrović

Dr Marijana Mitrović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Višegodišnje iskustvo u očuvanju reproduktivnog zdravlja žena, kompletne medicinske nege tokom trudnoće i porođaja

Dr Davor Živković

Dr Davor Živković

Specijalista ginekologije i akušerstva

Član valjevskog tima za VTO od samih začetaka rada na procesima vantelesne oplodnje

Dr Rajko Nikolić

Dr Rajko Nikolić

Subspecijalista za fertilitet i sterilitet

Specijalista ginekologije i akušerstva sa doktoratom iz oblasti  fertiliteta i steriliteta

Dr Marija Tomić

Dr Marija Tomić

Specijalista interne medicine

Specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije za sveobuhvatnu negu, dijagnostiku i lečenje endokrinih poremećaja

Dr Biljana Rakić

Dr Biljana Rakić

Internista - kardiolog

Specijalista interne medicine sa višedecenijskim iskustvom u oblasti kardiologije

Dr Miroslava Plećić

Dr Miroslava Plećić

Subspecijalista hematologije

Specijalista interne medicine sa višedecenijskim iskustvom u dijagnostici i lečenju različitih hematoloških stanja

Dr Gordana Nedić

Dr Gordana Nedić

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Višedecenijsko iskustvo u vođenju svih vrsta anestezije sa analgezijom

Mirjana Jovanović

Mirjana Jovanović

Strukovna medicinska sestra

Koordinator medicinskih procedura i vrhunske nege pacijenata tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi

Ivana Negić

Ivana Negić

Medicinska sestra

Deo tima profesionalne zdravstvene nege tokom medicinskih procedura i za vreme oporavka

Biljana Ilić

Biljana Ilić

Medicinska sestra

Deo tima za kompletnu negu i pružanje podrške, udobnosti i sigurnosti boravka u zdravstvenoj ustanovi

Ana Nikolić

Ana Nikolić

Diplomirani psiholog

Psihološka podrška parovima u postupku vantelesne oplodnje sa višegodišnjim iskustvom

Dr Biljana Pirgić

Dr Biljana Pirgić

Specijalista dečije psihijatrije, dečiji i adolescentni psihoanalitički psihoterapeut