VANTELESNA OPLODNJA - CENA

 

Usluga CENA u RSD
Prva konsultacija  VTO  12.000,00
Online konsultacija VTO 14.000,00
Kontrolna konsultacija VTO 3.000,00
Inseminacija 38.000,00
VTO FAZA I (pripremne procedure do ulaska u salu)  60.000,00
VTO FAZA II (aspiracija )  72.000,00
VTO FAZA III (laboratorijska faza) 130.000,00
VTO FAZA IV ( embriotransfer, sala, laboratorija, zamrzavanje prekobrojnih embriona u 2 slamice) 35.000,00
VTO FAZA V (zamrzavanje do dve slamice) 25.000,00
Svaka dodatna slamica 5.850,00
Aktivacija oocita 23.400,00
Odmrzavanje oocita, mikrofertilizacija i embriotransfer 185.000,00
FET(Odmrzavanje embriona I embriotransfer) 55.000,00
Prenos embriona, oocita ili semena iz druge ustanove 25.000,00
Spermogram 4.000,00
DNK fragmentacija spermatozoida sa nalazom spermograma  20.000,00
ZyMot test  42.000,00
Zamrzavanje semena sa cuvanjem do godinu dana 50.000,00
Odmrzavanje semena sa obradom  15.000,00
Histeroskopija - scratching lok. 70.000,00
Histeroskopija - scratching i.v. 75.000,00
HyCoSy i.v. 33.000,00
HyCoSy lok. 28.000,00

 

 

GINEKOLOGIJA - CENA

Usluga CENA u RSD
Ginekološki pregled 3.000,00
Ultrazvučni pregled 4.000,00
CTG 2.500,00
AMNIOCINTEZA sa analizom plodove vode 42.000,00
Kolposkopija 8.000,00
Konsultacije - rezultati 3.000,00
AMNIOCINTЕZA  za gem.sa analizom plodove vode 52.000,00
4D Ultrazvuk 8.000,00
Vađenje briseva  800,00
Biopsija grlića sa HP .- lok. 25.000,00
Biopsija grlića sa HP. - i.v. 30.000,00
RCUI. - lok. 24.000,00
RCUI. - i.v. 29.000,00
Histeroskopija - lok. 65.000,00
Histeroskopija - i.v. 70.000,00
Aplikacija IU uloška - lok. 8.000,00
Eksploracija IU uloška - i.v. 29.000,00
Eksploracija IU uloška - lok. 6.000,00
Incizija Bart. žlezde - i.v. 29.000,00
Punkcija HYDROSALPINX 31.000,00

 

 

OSTALE SPECIJALISTIČKE USLUGE - CENA

Usluge CENA u RSD
Anesteziološki pregled 3.000,00
Spec.Internistički pregled 4.000,00
Urološki pregled 3.000,00
Urološki UZ 4.000,00
Uzimanje briseva 800,00
Skidanje konaca 3.000,00
Spec. pregled endokrinologa 4.000,00
UZ Štitne žlezde 1.500,00
Kontrola endokrinologa 2.000,00

 

ESTETSKA HIRURGIJA - CENA

Usluga CENA u RSD 
Skidanje mladeža  
Uklanjanje kožnih izraslina  
Uklanjanje granuloma +HP  
Uklanjanje xantelazme  
Uklanjanje atheroma  
Uklanjanje bradavica  
Zatezanje kapaka  
Uklanjanje masnog tkiva  
Keratosis sa HP  
Operacija nosa - korekcija  
Operacija ušiju  
Operacija grudi  
Browlifting  
Uklanjanje dermatofibroma  
Uklanjanje masne izrasline  

*Medikamentozna podrška terapiji nije uključena u faze postupka. Obračunava se po individualnim potrebama za medikamentacijom pacijenta u postupku

*U slučaju prekida postupka iz medicinskih razloga naplaćuje se usluga do započete faze