Infertilitet kod muškaraca

Infertilitet kod muškaraca

 

Iako za razliku od žena muškarci tokom celog života produkuju spermatozoide, kvalitet i broj može opadati sa godinama. Takođe, godine donose i genetsko opterećenje, pa i rizik od spontanih pobačaja i hromozomskih aberacija rastu sa godinama oca.

Obično kada trudnoća ne nastaje i partnerka se obrati za savet ginekologu, ginekolog će savetovati da muški partner uradi jednostavnu analizu – spermogram koja će nam dati osnovni uvid u reproduktivni potencijal. Spermogram je nalaz koji će vam pokazati broj spermatozoida u ejakulatu, kao i podatak o njihovoj pokretljivosti i na osnovu referentnih vrednosti možemo imamti uvid da li tu imamo problem.

Oko 1 % muškaraca ima dijagnozu azospermije, što znači da imamo potpuni izostanak spermatozoida u ejakulatu. Kada govorimo o azospermiji razlikujemo opstruktivnu i neopstruktivnu azospermiju.
 

Kod opstruktivne azospermije postoji “blokada” na putu spermatozida iz testisa do uretera i tada se spermatozoidi mogu sakupiti nekom od hirurških metoda pri čemu se traže spermatozoidi iz različitih delova tkiva testisa.

 

Prva je metoda je perkutana aspiracija epididmisa (PESA). Ukoliko se spermatozoidi ne nađu u epididmisu, radi se biopsija testisa, to jest metoda koja se zove „ekstrakcija spermatozoida iz testisa“ (TESE). Ovo su hirurške intervencije koje se mogu raditi u lokalnoj ili totalnoj anesteziji.


Ako nemamo prepreku koja bi sprečila prolaz spermatozoida onda govorimo i neopstruktivnoj azospermiji i problemima spermatogeneze. Potrebno je uz konsultaciju urologa uraditi hormonske i druge pretrage kako bi se utvrdilo na kom putu produkcije spermatozida postoji problem.


U ovom slučaju microTESE je metoda koja daje najveće šanse da se izoluju spermatozoidi operacijom pod mikroskopom sa uveličanjem od 6-24 puta.

Ali da krenemo od spermograma. To je prva analiza koju treba da uradite.