Ispitivanje infertiliteta

Ispitivanje infertiliteta

 

Kada govorimo o problem začeća uvek govorimo o bračnom infertilitetu i situaciju doživljamo kao zajednički problem para kome treba naći rešenje. Statistika kaže da muškarac i žena jednakim procentom sudeluju u bračnom infertilitetu, a gde se jedan deo pripisuje idiopatskom, odnosno nerazjašnjenom infertilitetu.

Uzroci neplodnosti su razni, indukovani kako nasleđenim potencijalom, tako i uslovima sredine i načinom kojim živimo. Dijagnostika neplodnosti zato je opsežna i usmerena na oba partnera.

Da par ima problem sa začećem smatramo ako nakom godinu dana redovnih i nezaštićenih odnosa do trudnoće ne dolazi. Obično se onda prvo žena obraća za savet ginekologu i tada započinje traženje uzroka.

 

Dr Branko Budimirović - Subspecijalista za fertilitet i sterilitet
Dr Branko Budimirović
Subspecijalista za fertilitet i sterilitet