Prva konsultacija sa parom

Prva konsultacija sa parom


Sve počinje razgovorom!


Prvi kontakt sa pacijentom se ostvaruje kroz konsultaciju na kojoj se uvidom u anamnestičke podatke i dijagnostičku dokumentaciju pravi strategija za dalji pristup lečenja neplodnosti. Sa posebnim pristupom svakom paru, tim lekara nastoji da već pri prvoj konsultaciji ostvari povezanost sa parom, svojom stručnošću stvori osećaj sigurnosti i empatije kojima će se osigurati dalja saradnja u postupku ostarivanja želje za roditeljstvom.

 

Dr Branko Budimirović - Subspecijalista za fertilitet i sterilitet
Dr Branko Budimirović
Subspecijalista za fertilitet i sterilitet